Charakteristika

Obecně
Historie
Studijní obory, jejich délka a hlavní předměty
Profil a uplatnění absolventa
Příspěvek rodičů
Vybavení

Obecně

Zřizovatel - město Litvínov

Datum založení - 1. 9. 1992

Zařazení do sítě škol dle rozhodnutí MŠMTV č. j. 11 690/96-60-04-1.9. 1996

IZO - 110 018 061

Typ - příspěvková organizace[ zpět ]

© 2009 Schola Humanitas | webdesign - vostarek.com