Další stovka žáků na Environmentálním dni ve Schole Humanitas