Zaměstnanci

Jsme si vědomi, že jen dobrý kolektiv pedagogů může kvalitně vychovávat a vzdělávat své žáky. Naše škola je malá a máme tak možnost lépe sledovat a rozvíjet mezilidské vztahy nejen mezi žáky navzájem, ale i mezi žáky a učiteli, učiteli navzájem a učiteli a vedením školy. Všichni se vzájemně známe, což nám pomáhá rychle řešit případné problémy a můžeme pružněji zlepšovat zavedené postupy. Záleží nám, aby naši učitelé se svými žáky měli plnohodnotný pedagogický vztah a mohli tak komplexně ovlivnit rozvoj žáka. Přeci jen jde o osoby, které s žáky tráví hodně času a mají potenciál pomoci žákovi najít jeho místo v životě.
Škola nejsou jen učitelé, proto si vážíme i výborného kolektivu našich vychovatelů na domově mládeže, dlouhodobě kvalitní kuchyně, spolehlivých zaměstnanců administrativy a rovněž i pracovníků, kteří se starají o to, aby škola byla funkční a vždy čistá. Aby náš kolektiv fungoval, součástí školního roku jsou i početné akce pro zaměstnance, které náš kolektiv upevňují a dále tak zlepšujeme atmosféru v naší škole.

Vedení

Mgr. Milan Šťovíček
ředitel školy

tel.: 476 111 226
stovicek@humanitas.cz

Kasandová Michaela
asistentka sekretariátu

tel.: 476 111 226
schola@humanitas.cz

Mgr. Chrenka Pavel
zástupce ředitele pro teoretické vyučování

tel.: 773 769 490
chrenka@humanitas.cz

Mgr. Turbák Ladislav
zástupce ředitele pro praktické vyučování

tel.: 773 769 490
turbak@humanitas.cz

Bc. David Malát
vedoucí vychovatel

tel.: 770 127 111
malat@humanitas.cz

Ing. Pazourková Lucie
vedoucí sekretariátu, ekonom

tel.: 778 470 824
lucie@humanitas.cz

Holá Kateřina
vedoucí školní jídelny

tel.: 773 769 495
hola@humanitas.cz

Císařovský Jaroslav
správce budov

tel.: 736 633 593
cisarovsky@humanitas.cz

Učitelé

Mgr. Adamcová Eva
učitelka TV, BI, odb. předměty, třídní 1. B

adamcova@humanitas.cz

Mgr. Adamec Petr
učitel odborných předmětů

adamec@humanitas.cz

PhDr. Doležal Vlastimil
učitel základů společenských věd

dolezal@humanitas.cz

Mgr. Doležalová Ilona
učitelka Ekn

dolezalova@humanitas.cz

Mgr. Dvořáčková Simona, Ph.D.
učitelka AJ

dvorackova@humanitas.cz

Mgr. Janíček Pavel
učitel IKT, třídní 2. B

janicek@humanitas.cz

Mgr. Jurčíková Veronika
učitelka AJ

jurcikova@humanitas.cz

Ing. et Ing. Koulová Renata
učitelka Che, Mo, výchovná poradkyně, třídní 4. B

koulova@humanitas.cz

Mgr. Krůtová Lenka
učitelka NJ, třídní učitelka 4.A

krutova@humanitas.cz

Mgr. Kubátová Claudie
učitelka Che, Bi, Mo

kubatova@humanitas.cz

Mgr. Mentlík Pavel
učitel ČJ, třídní 1. A

mentlik@humanitas.cz

Mgr. Pacina Vladimír
učitel GR, GE

pacina@humanitas.cz

Mgr. Půčková Šárka
učitelka ČJ, NJ

puckova@humanitas.cz

Mgr. Sokol Pavel
učitel Ma, IKT, třídní 3.A

sokol@humanitas.cz

RNDr. Šmídl Milan, Ph.D.
učitel Bi, Che, Mo, třídní 2.A

smidl@humanitas.cz

Ing. Tarant Michal
učitel odb. předmětů, vedoucí CEV VIANA

tarant@humanitas.cz

Mgr. Vatrová Kateřina
učitelka BI, odb. předmětů, třídní 3.B

vatrova@humanitas.cz

BcA. Drážková Drengubáková Lucie
učitelka AJ

drengubakova@humanitas.cz

Mgr. Gabrielová Hana
učitelka ČJ, základy společenských věd

gabrielova@humanitas.cz

Vychovatelé

Otrubová Radka
vychovatelka

otrubova@humanitas.cz

Trousilová Lenka
vychovatelka

trousilova@humanitas.cz

Zinková Jaroslava
vychovatelka

zinkova@humanitas.cz