Uplatnění absolventa

Jsme si vědomi, že reálné uplatnění žáka po škole na trhu práce je ve výsledku to nejdůležitější. Proto jsme s kamerou objeli 60 našich absolventů přímo na jejich pracovištích, a zeptali se jich na pár slov o naší škole. Upřímné zpovědi těch, kteří si prošli studiem na naší škole vám řeknou možná nejvíce.

Error: The video (https://youtu.be/Yfz1tlYCo-g) couldn't be embedded.
Translate!