GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).
Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace „Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů“.

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy každý pracovní den od 13:00 do 14:00 hodin.

 

Pověřená osoba organizace:

Bc. Jan Brejcha
Městský úřad Litvínov
Nám. Míru 11, Litvínov
Tel. č.: 476 767 826
E-mail: jan.brejcha@mulitvinov.cz

 

Translate!