Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových stránek školy dostupné na adrese: www.humanitas.cz dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Stav souladu
Tyto webové stránky jsou v částech obsahující povinně zveřejňovaný obsah v souladu s výše uvedeným zákonem a jsou řádně zobrazitelné na všech běžných zařízeních po stránce HW i SW. Pokud narazíte ne nějaký problém, prosíme, informujte nás.

Informace prezentované v jiných formátech
Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu označeny příslušnou zkratkou typu souboru v popisu odkazu. U objemných souborů je navíc uvedený datová velikost.
Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:
• PDF – dokumenty lze zobrazit v prohlížeči nebo za pomocí řady dostupných programů.
• DOCX, XLSX, PPTX – tyto dokumenty aplikací MS Office lze zobrazit v prohlížeči nebo za pomocí řady dostupných programů.
• ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti nebo integrace komprimovány. Tyto lze dekomprimovat v operačním systému nebo za pomocí řady dostupných programů.
• obrazové formáty – tyto lze zobrazit pomocí internetového prohlížeče nebo za pomocí řady dostupných programů.

Kontakt na technickou podporu webu
Vaše návrhy a připomínky, případné chyby v zobrazení či nefunkční linky, které mají spojitost s tímto webem zašlete prosím na naši adresu správce it@humanitas.cz. Děkujeme za spolupráci!

Translate!