Uplatnění absolventa

Jsme si vědomi, že reálné uplatnění žáka po škole na trhu práce je ve výsledku to nejdůležitější. Proto jsme s kamerou objeli 60 našich absolventů přímo na jejich pracovištích, a zeptali se jich na pár slov o naší škole. Upřímné zpovědi těch, kteří si prošli studiem na naší škole vám řeknou možná nejvíce.

Uplatnění absolventa

  • pokračování ve studiu na vysokých školách v ČR nebo v zahraničí
  • průmyslové a zemědělské podniky
  • hygienická a státní dohlížecí služba
  • ekologie výrobní sféry i služeb
  • ochrana přírody
  • rekultivace, vodohospodářství, lesnictví,odpadové hospodářství, spalovny, skládky, recyklace aj.
  • podnikání v oblasti životního prostředí
  • informačně osvětová činnost
  • státní správa a samospráva
Translate!