Obhajoba MP 2014, 4.A,B – organizační zajištění

Translate!