GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje organizace zpracovává v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR).
Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí organizace „Směrnice ředitele školy k ochraně osobních údajů“.

Dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy každý pracovní den od 13:00 do 14:00 hodin.

 

Pověřená osoba organizace:

Mgr. Nikola Antlová, advokátka
email: nikola@antlova-ak.cz
tel:  724 885 120

 

Translate!