Hledáš akční střední školu o přírodě, kde se cestuje?

4 500 aktualit na FACEBOOKU, 200 000 fotek na ZONERAMA, 700 videí na YOUTUBE a denně INSTAGRAM. Najdeš o nás vše.

PROŽIJ svoji střední školu!

Středoškolské studium na správné škole má přinášet uspokojení, zprostředkovat poznání světa a výrazně rozvinout osobnost mladého člověka. Schola Humanitas na tyto aspekty klade důraz. Usilujeme, aby naši absolventi obstáli v profesním i osobním životě.

K získávání zkušeností a prohloubení jazykových i kulturních znalostí přispívají četné zahraniční cesty a projekty v Turecku, Estonsku, Belgii, Maďarsku i jinde v Evropě. Více než dvacet let jezdí naši žáci každoročně do Norska. Dlouhodobě umožňujeme měsíční pobyty v Londýně a Berlíně. Díky půlročním stážím v Dánsku někteří naši absolventi studují dánské vysoké školy.

Škola poskytuje vzdělání obsahově srovnatelné s gymnáziem, ale s lepším materiálním vybavením a reálně většími šancemi na uplatnění ihned po jejím zakončení. Profilujeme se jako přírodovědná škola se specializací v oboru ekologie. Žáci jsou jejím absolvováním plně připraveni i k vysokoškolskému studiu různého zaměření.

Schola Humanitas je nejstarší školou svého typu v ČR. Nabízí moderní interaktivní vzdělávání v přátelském rodinném prostředí (max. 22 žáků ve třídě). Výuka odborných předmětů v laboratořích s nejnovějšími přístroji je doplňována činností v terénu, kde žák poznává přímé uplatnění svých teoretických znalostí.
Součástí maturitní zkoušky je vypracování odborné závěrečné práce a její obhajoby, což je pro žáky neocenitelnou zkušeností na VŠ při psaní bakalářských a diplomových prací. Se svojí prací náš žák v roce 2012 vyhrál prestižní soutěže České hlavičky a Talent roku.

K dalšímu nadstandardu školy patří také 4 sportovní kurzy během studia a možnost komfortního ubytování přímo v budově školy v domově mládeže podporujícím pestrou mimoškolní činnost v mnoha odvětvích podle zaměření konkrétního žáka. Poskytujeme rovněž celodenní stravování včetně vegetariánské stravy.

Proč studovat u nás

1. Cesty do zahraničí

Jsme si vědomi, že bezprostřední jazykové zkušenosti přímo v zahraničí nejde v běžné jazykové učebně zprostředkovat. Proto se po celou dobu existence naší školy snažíme, ať již v rámci spolupráce se školami v zahraničí nebo prostřednictvím mezinárodních projektů, umožnit žákům cestování. Může jít jen o jednodenní výpravu, většina těchto cest trvá však týden. Několik let nám fungují také stáže měsíční a řada žáků byla v zahraničí dokonce na půl roku nebo rok. Více o zahraničních cestách se dozvíte v části zahraniční spolupráce.

2. Dobrá příprava na VŠ

Víme, že ne každý žák musí být již v prvním ročníku rozhodnut, na jakou vysokou školu povede jeho cesta. Jsme přírodovědná škola se zaměřením na biologii a chemii, což je dobrá kombinace mj. pro veterináře. Někteří naši absolventi však končí na zcela jiných typech fakult než přírodovědné, chemické, životního prostředí. Nicméně jim to nečiní problémy a mezi našimi bývalými žáky jsou i žurnalisté, právníci, učitelé a další profese. Někteří naši absolventi aktuálně působí v zahraničí, k čemuž jim dopomohly naše stáže. I my sami jsme zvědavi, kde naši žáci skončí!

3. Přátelské vztahy

Nejsme velká škola, v celé škole je asi 160 žáků, což považujeme za velkou výhodu. Všichni se tu navzájem osobně známe, nemáme problémy s šikanou a obdobnými jevy. V prostorách naší školy nejsou velké chodby a nekonečné řady dveří. Vše je zkrátka menší a snadno dostupné a rovněž i lidé ve škole jsou si blíže a vztahy mezi nimi jsou přátelské.

4. Vybavení školy

Naše škola nemění své zaměření již po více než 20 let, mohli jsme tedy kvalitně vybudovat odborné zázemí a roky zdokonalovat naše postupy. Samozřejmě vybavení školy modernizujeme, aktuálně máme tři moderní laboratoře, učebnA informatiky, ve všech učebnách je k dispozici audiotechnika, škola je pokryta bezdrátovým internetem, máme k dispozici infocentrum s knihovnou a praktickými službami pro žáky. Více informací zjistíte v části vybavení.

5. Odborné praxe

Jsme odborná škola, můžeme tedy část výuky přesunout i mimo školní lavice. Děláme tak proto, že v návaznosti na teorii lze žáky v reálném prostředí seznámit se skutečným pracovištěm a vyučované postupy ukázat přímo v praxi. Žák se kdekoliv může učit např. o typech elektráren, my mu je však všechny i ukážeme. Více se o obsahu těchto našich aktivit dočtete v části praxe a exkurze.

6. Umíme se přizpůsobit

Jsme si dobře vědomi, že žáci nejsou všichni stejní, nejsou jen průměrní. Každému jde něco jiného, někteří mají různá zdravotní znevýhodnění a my si o to více vážíme jejich úsilí. Pro nadané žáky jsme např. vytvořili Přírodovědný experimentální seminář (PES), kde si mohou osvojit často atraktivní formou nové poznatky z chemie. Pro další žáky umíme vytvořit doučování, řada našich učitelů je ochotna se žákům věnovat i individuálně mimo svůj rozvrh. Podporujeme účast žáků v různých soutěžích a olympiádách. Máme výchovného poradce, který je připraven se dle potřeby žákovi věnovat. Zhoršující se prospěch žáka nám rozhodně není lhostejný a snažíme se případně ve spolupráci s rodiči najít řešení.

7. Závěrečná maturitní práce

Součástí části maturitní zkoušky je volitelná písemná maturitní práce, která je obdobou např. bakalářské práce na vysoké škole. Má také záměrně všechny její náležitosti – zadavatele, vedoucího práce, konzultace, oponenta a výslednou obhajobu před komisí. Zaměření práce je čistě na žákovi, může si zvolit téma vlastní, nebo si vybrat z nabízených témat dle oborů (chemie, biologie, ekologie aj.) Více se můžete dozvědět v části o maturitě.

8. Ubytování v budově školy

Naše škola byla první svého zaměření v celé ČR, a mít vlastní domov mládeže byla tedy nezbytnost. Ale i dnes si nás volí pro naše kvality žáci z Libereckého nebo Karlovarského kraje. Přímo v budově školy je ve třetím a čtvrtém podlaží umístěn domov mládeže pro 84 žáků s osvědčeným týmem vychovatelů, který se o žáky spolehlivě postará a ve volném čase je umí zabavit. Více najdete v části domov mládeže.

9. Sportovní kurzy

Naši žáci během 4 let společně prožijí 4 sportovní kurzy. Lyžařský, cyklistický, vodácký a kurz vysokohorské turistiky. Každý trvá týden a rozhodně na nich nečekáme žádné vrcholové výkony; chceme, aby si je žáci užili a zkusili si zase něco jiného! Více o kurzech najdete v části sportovní kurzy.

10. Pokračování studia

Přímo v prostorách našeho areálu lze od roku 2006 pokračovat ve studiu na některé z vysokých škol, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Za ty roky jej využily stovky studentů regionu, kteří tak mají v dosahu vysokoškolské vzdělání.

Translate!