SOŠ SCHOLA HUMANITAS

Hledáš školu o přírodě, kde se cestuje?

3700 postů na IG, 6900 na FB, 1200 videí na YOUTUBE. Najdeš o nás vše.

Krátké video o škole!

Co dělají naši absolventi?

Virtuální prohlídka školy

Proč studovat u nás?

1. Cesty do zahraničí

Jsme si vědomi, že bezprostřední jazykové zkušenosti přímo v zahraničí nejde v běžné jazykové učebně zprostředkovat. Proto se po celou dobu existence naší školy snažíme, ať již v rámci spolupráce se školami v zahraničí nebo prostřednictvím mezinárodních projektů, umožnit žákům cestování. Máme spřátelenou školu v Norsku, Německu a dokonce i v USA. Oblíbené jsou stáže měsíční, řada žáků byla v zahraničí dokonce na půl roku nebo rok. Více o zahraničních cestách se dozvíte v části zahraniční spolupráce.

2. Dobrá příprava na VŠ

Víme, že ne každý žák musí být již v prvním ročníku rozhodnut, na jakou vysokou školu povede jeho cesta. Jsme přírodovědná škola se zaměřením na biologii a chemii, což je dobrá kombinace mj. třeba pro veterináře. Někteří naši absolventi však končí na zcela jiných typech fakult než přírodovědné, chemické, životního prostředí. Nicméně jim to nečiní problémy a tak jsou mezi našimi bývalými žáky i žurnalisté, právníci, učitelé a další profese. Někteří naši absolventi aktuálně působí v zahraničí, k čemuž jim dopomohly právě naše stáže. I my sami jsme zvědavi, kde naši žáci skončí!

3. Prospěchová stipendia

Ve spolupráci s partnerem školy firmou Unipetrol RPA udělujeme jako motivaci aktivním žákům každoročně prospěchová stipendia. Žák s dobrým prospěchem, účastník olympiád a obdobných soutěží, je tak zaslouženě odměněn za své úsilí. Další žáci vybraní přímo Nadací Unipetrol pak obdrželi v minulých letech rovněž stipendia roční – v řádu desítek tisíc. Nově jsme navázali spolupráci s podnikem SVS, který chce také podporovat naše nejlepší žáky. Být aktivní se zkrátka vyplatí!

4. Vybavení školy

Naše škola nemění své zaměření již po více než 25 let, mohli jsme tedy kvalitně vybudovat odborné zázemí a roky zdokonalovat naše postupy. Samozřejmě vybavení školy modernizujeme, aktuálně máme čtyři moderní laboratoře (včetně plynového chromatografu), ve všech učebnách je k dispozici audiotechnika, škola je pokryta bezdrátovým internetem. Pro aktivní žáky je před školou nové multifunkční hřiště a v budově vily posilovna (ta se bude navíc celá předělávat). V areálu školy najdete i geopark a arboretum. Více informací zjistíte v části vybavení.

5. Odborné praxe

Jsme odborná škola, můžeme tedy část výuky přesunout i mimo školní lavice. Děláme tak proto, že v návaznosti na teorii lze žáky v reálném prostředí seznámit se skutečným pracovištěm a vyučované postupy ukázat přímo v praxi. Žák se může učit např. o typech elektráren, my mu je však všechny i ukážeme! Více se o obsahu těchto našich aktivit dočtete v části praxe a exkurze.

6. Umíme se přizpůsobit

Jsme si dobře vědomi, že žáci nejsou všichni stejní, nejsou jen průměrní. Každému jde něco jiného, někteří mají různá zdravotní znevýhodnění a my si o to více vážíme jejich úsilí. Pro nadané žáky jsme např. vytvořili Přírodovědný experimentální seminář (PES), kde si mohou osvojit často atraktivní formou nové poznatky z chemie. Pro další žáky umíme vytvořit doučování, řada našich učitelů je ochotna se žákům věnovat i individuálně mimo svůj rozvrh. Podporujeme účast žáků v různých soutěžích a olympiádách. Máme výchovného poradce, který je připraven se dle potřeby žákovi věnovat. Zhoršující se prospěch žáka nám rozhodně není lhostejný a snažíme se případně ve spolupráci s rodiči najít řešení.

7. Závěrečná maturitní práce

Součástí části maturitní zkoušky je volitelná písemná maturitní práce, která je obdobou např. bakalářské práce na vysoké škole. Má také záměrně všechny její náležitosti – zadavatele, vedoucího práce, konzultace, oponenta a výslednou obhajobu před komisí. Zaměření práce je čistě na žákovi, může si zvolit téma vlastní, nebo si vybrat z nabízených témat dle oborů (chemie, biologie, ekologie aj.) Více se můžete dozvědět v části o maturitě.

8. Ubytování v budově školy

Naše škola byla první svého zaměření v celé ČR a mít vlastní domov mládeže byla tedy nezbytnost. Ale i dnes si nás volí pro naše kvality žáci z Libereckého, Karlovarského a Středočeského kraje. Je umístěn přímo v budově školy je ve třetím a čtvrtém podlaží. Kapacita je pro 84 žáků, kterým se věnuje osvědčený tým vychovatelů, který se o všechny spolehlivě postará a ve volném čase je umí zabavit. Více najdete v části domov mládeže.

9. Sportovní kurzy

Naši žáci během 4 let společně prožijí 4 sportovní kurzy. Lyžařský, cyklistický, vodácký a kurz vysokohorské turistiky. Každý trvá týden a rozhodně na nich nečekáme žádné vrcholové výkony! Chceme, aby si je žáci užili a zkusili si zase něco jiného! Více o kurzech najdete v části sportovní kurzy.

10. Úspěšnost u maturity

Ve školním roce 2021/2022 odmaturovalo 100 % našich žáků. Těší to je a samozřejmě i nás.

Prožij svoji střední školu!

Středoškolské studium na správné škole má přinášet uspokojení, zprostředkovat poznání světa a výrazně rozvinout osobnost mladého člověka. Schola Humanitas na tyto aspekty klade důraz. Usilujeme, aby naši absolventi obstáli v profesním i osobním životě.

K získávání zkušeností a prohloubení jazykových i kulturních znalostí přispívají četné zahraniční cesty. Více než dvacet let jezdí naši žáci každoročně do Norska. Dlouhodobě umožňujeme měsíční pobyty v Evropě, poslední roky létají žáci na dva měsíce do USA. Díky půlročním stážím někteří naši absolventi v minulosti studovali dánské vysoké školy.

Škola poskytuje vzdělání obsahově srovnatelné s gymnáziem, ale s lepším materiálním vybavením a reálně většími šancemi na uplatnění ihned po jejím zakončení. Profilujeme se jako přírodovědná škola se specializací v oboru ekologie. Žáci jsou jejím absolvováním plně připraveni i k vysokoškolskému studiu různého zaměření.

Schola Humanitas je nejstarší školou svého typu v ČR. Nabízí moderní interaktivní vzdělávání v přátelském rodinném prostředí (max. 22 žáků ve třídě). Výuka odborných předmětů v laboratořích s nejnovějšími přístroji je doplňována činností v terénu, kde žák poznává přímé uplatnění svých teoretických znalostí.

Součástí maturitní zkoušky je volitelné vypracování odborné maturitní práce a její obhajoby, což je pro žáky neocenitelnou zkušeností při psaní budoucích bakalářských a diplomových prací. Umíme podpořit zájem žáka, ať již zkušenostmi ve stážích Otevřené vědy, nebo účastí ve Středoškolské odborné činnosti, kde jsme zaznamenali již několik celorepublikových úspěchů.

K dalšímu nadstandardu školy patří 4 sportovní kurzy během studia, možnost ubytování přímo v budově školy v domově mládeže, školní jídelna obstará celodenní stravování včetně vegetariánské stravy.

Translate!